Jaarrekening en administratie
LRA Administratieve dienstverlening. Schakelt u de professionals van LRA in, dan heeft u snel inzicht in de prestaties van uw onderneming.
Lees meer
Fiscaal advies
“Wij bieden totaaloplossingen voor het MKB op alle gebieden van administratieve- en belastingdienstverlening”...
Ga naar Fiscaal advies
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Werkwijze
  • Jaarrekening en administratie
  • Fiscaal advies
  • Salaris advies
Als u een factuur heeft verstuurd, maar de klant heeft niet betaald en is ook niet van plan of in staat om deze te betalen, leidt u een strop over de verschuldigde BTW. Tot nog toe hanteert de Belastingdienst strikte regels om de BTW terug te vragen. Zo moet u voor de BTW-teruggaaf een afzonderlijk teruggaafverzoek indienen, binnen een maand na het tijdvak waarin het recht op teruggaaf ontstaat. In de nieuwe opzet heeft u al recht op teruggaaf van de BTW bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur, vanaf het tijdstip waarop de oninbaarheid van de vordering kan worden vastgesteld. Het recht op teruggaaf ontstaat uiterlijk een jaar na het tijdstip waarop de vergoeding opeisbaar is geworden. De niet-betalende afnemer wordt de afgetrokken, maar niet betaalde BTW, verschuldigd.

Verzoek

Het wordt makkelijk om de BTW terug te krijgen. De teruggaaf loopt via de reguliere BTW-aangifte in plaats van via een apart verzoek. Ontvangt u later als-nog een (gedeeltelijke) betaling van de oninbaar geachte vordering, dan wordt de terugontvangen BTW op deze gedeeltelijke betaling alsnog verschuldigd. De nieuwe teruggaafregeling voorziet ook in de BTW-teruggaaf bij overdracht van vorderingen, zoals bij factoring. In dat geval treedt de overnemer in de plaats van de overdragende ondernemer. De overnemer van de vordering heeft op grond van de voorgestelde wetswijziging ook recht op teruggaaf van BTW op oninbare vorderingen. Voor de factoringmaatschappij geeft dit meer zekerheid over de teruggaaf van BTW op oninbare vorderingen. Tip! Op basis van overgangsrecht wordt voor facturen die al opeisbaar zijn voor 1 januari 2017 de termijn van een jaar geacht aan te vangen op 1 januari 2017. Dit houdt in u voor niet-betaalde vorderingen uit 2016 of eerder uiterlijk 1 januari 2018 recht op BTW-teruggaaf heeft. Wilt u meer weten neem dan contact met ons op.