U heeft (grootse) plannen. Maar hoe gaat u deze plannen realiseren? Voor het uitvoeren van een plan is meestal een financiering nodig. En het lijkt soms wel of voor veel goede investeringsplannen geen passende financiering mogelijk is.

Ken de mogelijkheden

Zeker één op de zes ondernemers in het MKB heeft problemen bij het krijgen van krediet. Banken en overheid spelen hierin een rol. Maar u ook! Weet u bijvoorbeeld welke financieringsmogelijkheden er zijn in het MKB? En bent u zich ervan bewust dat een financier als eerste kijkt naar u en uw kwaliteiten?

Financiers vermijden risico’s

Veel financiers willen risico’s vermijden. Zij leggen de risico’s liever bij u neer. Dus stellen ze extra voorwaarden, zoals hogere rentes vanwege een extra risico-opslag, versnelde aflossingen of het verstrekken van onnodig grote zekerheden. In veel gevallen is de balans tussen financiering en verplichtingen voor de ondernemer zoek.

Financieringssituatie

Er zijn verschillende situaties waarin u een financiering nodig heeft. Bijvoorbeeld om:

  • een onderneming te starten
  • een onderneming over te nemen
  • aandelen te kopen in een onderneming
  • te investeren in uw onderneming
  • te voorzien in werkkapitaal
  • uw activiteiten compleet te herfinancieren.

Iedere situatie vraagt om een andere kijk op uw financieringen. Een optimale financiering biedt u groeimogelijkheden, waarborgt de continuïteit van uw onderneming of laat de waarde van uw onderneming stijgen.